Excel feladatok
koko
Az ezen a lapon álló linkek egy-egy tömörítettlen munkafüzetre mutatnak, amelyekben a feladatok állnak. Csak ott mellékeltem leírást, a­hol szükség volt rá. A munkafüzetekben minden eszköz elérhető, nem tiltottam le egyetlen funkciót sem és egyetlen modul működését sem kor­lá­toz­tam. A táb­lá­za­tok szándékosan nagyok, mert az életben is azok. For­má­zá­suk minimalista, hogy a megoldást negatív ér­zel­mek ne be­fo­lyá­solják. :) Na és a megfejtésekkel mi lesz, Tanító bácsi? Azok nincsenek, Pistike! Így kívánom ertősíteni az emberi kap­cso­la­to­kat.

KÉPLETEK

automatikus statisztikai képlet

kiegészítve az automatikus statisztika modullal

relatív és abszolút hivatkozás

alapok

vegyes hivatkozás

haladóknak

egyszerű képletek

függvények nélküli feladatok

tömbképletek

csak profiknak

FÜGGVÉNYEK

előjel-kezelés

az ABS és az ELŐJEL függvények gyakorlására

a megszámlálás függvényei

DARABÜRES, DARAB2, DARAB függvények

feltételes megszamlálás

a DARABTELI és a DARABHATÖBB függvények

MIN, MAX

dátumokkal is, képletbe ágyazottan

rangsor-kezelő függvények I.

MAX, MIN, MAXHA, MINHA, NAGY, KICSI, MEDIÁN...

rangsor-kezelő függvények II.

SZÁZALÉKRANG, PERCENTILIS, KVARTILIS

csonkoló és kerekítő függvények

CSONK, INT, KEREKÍTÉS, KEREK.LE, KEREK.FEL...

számok előfordulásának vizsgálata

MÓDUSZ.EGY, MÓDUSZ.TÖBB, GYAKORISÁG

SUM

az ÖSSZESÍT függvénnyel kiegészítve

feltételes összeadás

a SZUMHA és a SZUMHATÖBB függvények

SZORZATÖSSZEG

tartományok szorzatainak összeadása

dátum és időkezelés, alapok

MA, MOST, ÉV, HÓNAP, NAP, ÓRA, PERCEK...

dátum és időkezelés, haladó

DÁTUM, IDŐ, DÁTUMÉRTÉK, IDŐÉRTÉK

dátum és időkezelés, profi

HÉT.SZÁMA, HÉT.NAPJA, egyéni megjelenítés...

logikai függvények

NEM, ÉS, VAGY függvények

HA függvény, alapok

a szokásos használat gyakorlására

a HA függvény, különlegességek

feltétel-rendszer, egymásba ágyazás...

FKERES

a HAHIBA és a VKERES függvényekkel együtt

kategorizálás és adatpár-kezelés

HOL.VAN, KERES, FKERES, INDEX

adatbázis-függvények

a TÖBBSZ.KEREKÍT függvénnyel

ADATELEMZÉS

részösszegek

a modul használatának gyakorlásához

pivot tábla I.

létrehozás, megjelenítés, formázások...

pivot tábla II.

rendezés, tételek csoportosítása

pivot tábla III.

számított mező, számított tétel

pivot tábla IV.

a statisztikai értékek feldolgozása

pivot tábla V.

azonos forrású pivot táblák

margitfalvi.arpad@gmail.com