feltételes formázás, kezelés

2021-11-24    Excel 2019
fogalmak
A feltételes formázás az automatikus formázás modul egyik szolgáltatása, adat-halmazok vizuális elemzésére. A szolgáltatással a halmaz meghatározott elemeihez betű és cellaformázásokat állíthatunk be. Magyarul, betű és cellaformázással kiemelhetjük az adat-tengerből a minket érdeklő elemeket.
A műveletet egy logikai eredményt adó képlet vezérli. Ez az automatikus formázást vezérő képlet. Röviden a formázó képlet. A formázó képletet a program minden a művelet hatály alá eső cellához hozzárendeli. Az az adat, illetve annak az adatnak a cellája lesz formázva, amellyel a formázó képlet IGAZ eredményt ad. A formázó képletet az Excel minden adat-beviteli művelet (beírás, módosítás, törlés) után kiértékel és ha szükséges módosítja a megjelenítést.
A feltételes formázás kiterjeszthető a halmaz-elemek kapcsolódó adataira is. Például, egy vállalat dolgozóinak fizetéseit vizsgálva, nem csak az átlagon felüli fizetéseket formáztathatjuk kék betűszínnel, hanem az átlagon felül kereső munkatárs adatait is: azonosító, név, osztáy, beosztás…
a formázó képlet
Miután kijelöltük a művelet hatókörébe tartozó cellákat, megadhatjuk a formázó képletet: Kezdőlap, Stílusok, Feltételes formázás, Új szabály…, Értekek formázása, ha ez a képlet igaz.
a formázó képlet vezérlője
Mondjuk, én egy kicsit másként írtam volna: Az adat vagy cellájának formázása, ha ennek a képletnek az eredménye IGAZ. De nem én írtam… A lényeg: (1) tessék megadni egy tetszőleges „excel-képletet”, (2) legyen benne a halmaz első elemének hivatkozása, és (3) logikai értéket adjon eredményül. Az utolsó feltétel csak akkor valósulhat meg, ha a képlet egy logikai értéket eredményező függvény vagy, ha egy összehasonlítás.
logikai eredményt adó képletek
A bal ololdali táblázat sorai közül, azokat emeltem ki feltételes formázással, amelyeknek vizsga cellája nem üres, a jobb oldaliban pedig azokét, amelyek esszé, kis előadás és beszámoló celláiban legalább két IGAZ logikai érték áll. Mindkét példában nem csak a vizsgált, hanem a kapcsolódó adatok celláira is kiterjesztettem a műveletet.
A formázás stílusjegyeit a Formátum… vezérlőre kattintva megjelenő a Cellák formázása nevű, összetett parancstáblán adhatjuk meg. A cella tartalmát a Szám és Betűtípus, magát a cellát a Szegély és Kitöltés lap vezérlőivel „formázhatjuk”. A parancstábla Betűtípus lapjának kívételével, a többi lap azonos a felhasználói formázáskor megismert lapokkal.
stílus-jegyek megadás
Néhány vezérlő hiányzik, számos meg le van tíltva. Amúgy a dőlt betűn és a betűszínen kívül másra nagyon nincs is szükségünk. (Lásd a következő részt!)
az áttekinthetőség megőrzése
Egy excel-táblázatnak elsősorban áttekinthetőnek, másodsorban szépnek kell lennie. A feltételes formázás mindkét tulajdonságra veszélyes! Ha túl erős formai jegyeket használunk, akkor „szétesik” a táblázatunk: a kiemelt részek önálló életre kelnek vagy mondhatnám úgy is, hogy önálló vizuális egységként tünnek fel, rontva ezzel a táblázat áttekinthetőségét és a táblázat-készítő társadalmi presztizsét.
(jótanácsok) Legfeljebb két stílus-jegyet állítsunk be! Ne használjunk félkövér és aláhúzott karaktereket! Az áthúzottról nem is beszélve. Kerüljük a környezettel erős kontrasztban álló stílus-jegyeket! A cella-kitöltés eltakarja a munkalap rácsozatát, ezért a háttérszínt mindig halványszürke szegélyezéssel társítsuk! Ezt tettem én is a jobb oldali táblázatban. A rácsozat szürkéjenek az RGB rendszerben decimálisan 212, 212, 212, hexadecimálisan meg D4D4D4 a száma. Ezt a legjobban, a szokásos színskála második szürkéje közelíti meg (219, 219, 219).
a munkalap színe a szokásos színskálán
Egyszóval: az első formázó-gondolatunkat mindig osszuk el kettővel!
a deklaráció módosítása
A feltételes formázás eddig bemutatott paraméteréi: (1) a művelet hatóköre, (2) a formázó képlet és (3) a betű- és cella-formázások. Hogyan tudjuk módosítani ezeket a beállításokat? Először is ki kell jelöljük a művelet hatálya alá eső cellákat.
És ha már nem emlékszünk rá? Akkor rá kell kattintani az egyik formázott cellára, és Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Irányított kijelölés (vagy F5, Irányított…)!
a mintával azonos feltételesen formázott cellák kijelölése
Először ki kell jelölni a Feltételes formázás-, majd az Azonosak vezérlőt. Az Azonosak feliratot úgy kell érteni, hogy a kijelölttel azonosak. A következő lépés a deklaráció-kezelő parancstábla megnyitása: Kezdőlap, Stílusok, Feltételes formázás, Szabályok kezelése…
a deklarációkat kezelő parancstábla
Ahogy már megfigyelhettük a program a feltételes formázás deklarációját következetessen szabálynak nevezi. Ezen a panelon is. Négyszer. Az első vezérlő (Formázási szabályok a következőkhöz) listájából kiderül, hogy az se lett volna probléma, ha nem kijelöléssel kezdünk…
a deklarációkat kezelő parancstábla felső vezérlője
A feltételes formázás három paramétere közül a hatókört közvetlenül módosíthatjuk az Érvényesség mezőben. Ne felejtsük el, hogy pontosvesszővel elválasztva több tartományt is megadhatunk! Például, =$A$2:$A$21;$C$2:$C$21. Egyetlen megkötés van: azonos lapon legyenek a tartományok.
A formátum módosítása ugyanazon az összetett parancstáblán történik, mint a megadása. A panel minden lapján találunk egy Törlés feliratú vezérlőt, amellyel egy művelettel távolíthatjuk el az adott lapon beállított összes stílus-elemet.
a beálított stílus-jegyek törlése
Tarka lepke, kis mese, szállj be Laci fejibe! Folytatása következik!
margitfalvi.arpad@gmail.com