több mező azonos pivot tábla területen

2021-12-28    Excel 2019
A készítsünk pivot táblát című cikkben bemutattam a pivot tábla létrehozását, áthelyezését és törlését. Ebben a leírásban a mezőhalmozással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat foglalom össze, amelynek elméleti alapjait a mezőhalmozás - fogalmak című cikkben ismertettem.
Mezőhalmozásnak nevezzük azt a tevékenységet, amelynek során a pivot tábla egy meghatározott területére több mezőt helyezünk. Ennek oka lehet többszintű csoportosítás kialakítása, illetve több mező statisztikai vizsgálata egyetlen elemző táblával. A halmozott sor-, oszlop- és statisztikai mezők módosítják a pivot tábla szerkezetét, ellenben a szűrő mező halmozása nincs hatással az elemző tábla struktúrájára. A kaotikus felépítésű pivot tábla nem alkalmas funkciójának betöltésére, ezért a most ismertetendő műveleteknek egyetlen célja könnyen áttekinthető, világos szerkezetű elemező tábla létrehozása.
A munkatársak nevű adatbázis-táblázatot fogjuk pivot táblával elemezni. A táblázat egy vállalat dolgozóinak adatait tartalmazza. A tárolt tulajdonságok sorrendendben a következők: sorszám, név, végzettség, angol, irányultság, telephely, terület, státusz, fizetés. A csoportosító mezőként szóba jöhető oszlopok egyedi bejegyzéseit az alábbi táblázatban sorolom fel.
Pivot tábla, egyedi bejegyzések a forrás oszlopaiban
A csoportosító funkciót ellátó mezők a pivot tábla sor- illetve oszlop területén állhatnak. Deklaráljunk két sor- (terület, angol) és két oszlop mezőt (státusz, végzettség). A pivot táblában rejtsük el a rész- és végösszegeket a Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés csoport Részösszegek, Ne jelenjenek meg részösszegek és a Végösszegek, Kikapcsolva a sorokban és az oszlopokban parancsokkal, majd állítsuk be az oszlopok szélességét és kapcsoljuk ki az automatikus oszlopszélesség szolgáltatást.
mezőhalmozás a Pivot táblában
A mezők pozícióját az adott pivot tábla területen húzással módosíthatjuk. Például, azt szeretnénk, ha a státusz mező tételeit a végzettség mező tételei tartalmaznák: rámutatunk az OSZLOPOK területen a végzettség mező-címkére és a státusz mező-címke fölé húzzuk. Természetesen, annak sincs akadálya, hogy a mező-címkét egy másik területre helyezzük át, sőt ki is húzhatjuk a segéd-ablakból, hogy így távolítsuk el az elemző táblából.
A program a mező-címke húzásakor az egérmutatón kívül megjeleníti a mező nevét és a pivot tábla sémáját is, az aktuális területet kék színnel kiemelve. A segédablak területének elhagyására és a mező eltávolítására kis tiltó közlekedési tábla és egy ikszecske figyelmeztet. Ezek a mező-műveletek a mező-címke menüjéből kiadott utasításokkal is elvégeztethetők .
A tételek sorrendjének beállítása a pivot táblában történik. Először állítsuk sorba a külső oszlop mező tételeit: beosztott, vezető, felsővezető. Kattintsunk a vezető tétel-címkére, mutassunk a cella szegélyére, majd húzzuk a cellát balra. Miután a program megjeleníti a kívánt pozíciót felengedhetjük az egér-billentyűt. A belső sor- vagy oszlop mező tételei esetén az eljárás azonos: a tétel-címke tetszőleges előfordulását kijelölve, a cellát a szegélyénél fogva, a külső mező tételén belül maradva, a helyére húzzuk.
tételek sorrendjének módosítása
A képet tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy a belső sor mező tétel-címkéi a külső sormező tétel-címkéivel egy oszlopban állnak, némi behúzással. Ez a szokásos megjelenítés, amelyet a program „kicsinyített megjelenítés”-nek nevez (Hülye Nevek Minisztériuma). A behúzás mértékét karakterben a Kimutatáseszközök, Elemzés, Kimutatás, Beállítások, Elrendezés és formátum, Sorcímkék behúzása összevont forma használatakor feliratú vezérlővel adhatjuk. Figyelik: a „kicsinyített megjelenítés” „összevont formává” változott!
Igazi táblázatos elrendezést a Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés, Kimutatás elrendezése parancs-lista Megjelenítés tagolva és Megjelenítés táblázatos formában utasításokkal állíthatunk be. A két, csak néhány részletben eltérő táblázatból töröljük a beépített formázást a Kimutatáseszközök, Tervezés, Kimutatásstílusok, Nincs paranccsal.
pivot tábla tagolt elrendezésben
A képen felül álló „Megjelenítés tagolva” táblázat, csak annyiban tér el az alul lévő „Megjelenítés táblázatos formában” típustól, hogy külső sor mezőinek tétel-címkéi külön sorban állnak. Folytassuk a munkát a táblázatos megjelenítésű pivot táblán.
A sor- és oszlop területen történő mezőhalmozás azt jelenti, hogy a külső mező minden tétele tartalmazza a belső mező összes tételét. Általánosan fogalmazva, hiszen nem csak két mező állhat azonos pivot tábla területen: a rangsorban előbb álló mező minden tétele tartalmazza a rangsorban alatta álló mezők összes tételét. A mezők sorszámozása, azaz a mezők rangsorolása, kívülről a pivot tábla közepe felé halad.
A tartalmazott tételek elrejthetők generálisan, a tartalmazó mező minden tételében vagy lokálisan a tartalmazó mező egyetlen tételében. A generális rejtés a tartalmazó mező egy tétel-címkéjének kijelölése után a Kimutatáseszközök, Elemzés, Aktív mező, Mező összecsukása paranccsal történik. A tartalmazó mező egyetlen tételében a tétel-címke előtt álló pici vezérlővel rejthetjük el a tartalmazott tételeket. A tartalmazott tételek megjelenítésére vonatkozó parancsok megtalálhatók a tartalmazó mező tétel-címkéje menüjének Kibontás/összecsukás listájában is.
tartalmazott tételek rejtése
A Kimutatáseszközök, Elemzés, Megjelenítés csoport +/- gomb utasítással a kibontás vezérlőket a Mezőfejlécek parancsával a mezőneveket és a mezőgombokat rejthetjük el. Ezekkel a lehetőségekkel élve nem csak a látványt egyszerűsíthetjük, de lehetőségünk nyílik az oszlopszélességek csökkentésére is, amely tovább segíti az áttekinthetőséget.
mezőnevek és mezőgombok rejtése
Mielőtt a statisztikai mezőt sokszoroznánk, egyszerűsítsük le a pivot táblát! SOROK: telephely, terület. OSZLOPOK: státusz. Jelenítsük meg ismét a mező-címkéket és módosítsuk az oszlopszélességeket!
Először helyezzük el a név mezőt az ÉRTÉKEK területen, létszám néven, majd a fizetés következzen, Átlag művelettel, átlagbér néven! A statisztikai értékek ezres csoportosításban jelenjenek meg. A pivot táblában ne használjunk mértékegységeket, más szóval ne állítsunk be egyéni számformátumot, mint például a létszámnál a „fő”-t vagy az átlagbérnél a „HUF”-t, mert zsúfolttá, átláthatatlanná teszi az elemző táblát.
halmozott statisztikai mezők
Egy mezőt több művelettel is vizsgálhatunk, ha másodszor is az ÉRTÉKEK területre húzzuk. Több statisztikai mező esetén a statisztikai értékek oszlopba rendezetten jelennek meg. Ezt mutatja a segédablak OSZLOPOK területén megjelenő Σ Értékek mezőcímke, valamint a pivot táblában az oszlopmező mellett álló Értékek felirat. Már tapasztaltuk, hogy a lista-szerű elrendezések átláthatóbbak, a szélesen elterpeszkedőkkel szemben, ezért az Σ Értékek mezőcímkét húzzuk át a segédablakban a SOROK területre a terület mező-címke alá. És akkor morfondírozhatunk tovább, hogy melyik elrendezés a praktikusabb. Egyik sem ideális! Ha lehetséges, a statisztikai mező halmozását kerüljük el! Inkább legyen két világos szerkezetű elemző táblánk, mint egy kaotikus!
A szűrő mező halmozása nem módosítja a pivot tábla szerkezetét. A program az elemző tábla bal széléhez illesztett oszlopba igazítja a szűrő mezők címkéit. Egyéni megjelenítés beállítására a Kimutatáseszközök, Elemzés, Kimutatás, Beállítások, Elrendezés és formátum, Mezők megjelenítése a jelentésterületen lista és az alatta álló vezérlő szolgál. Oszlopokba rendezett mező-címkék: Le, majd jobbra - Jelentésszűrő mezők oszloponként. Sorokba rendezett mező-címkék: Jobbra, majd le - Jelentésszűrő mezők soronként.
halmozott statisztikai mezők
A képen felül a szokásos elrendezés látjuk. Középen a Le, majd jobbra - 3 és alul a Le, majd jobbra - 2 beállításokkal kialakított megjelenítés áll. A szűrő mezők celláit vízkékkel színeztem.
margitfalvi.arpad@gmail.com