egyéni összesítés

2019-11-02    Excel 2019
Az egyéni összesítés egy felhasználói képleten alapuló, és felhasználói névvel azonosított statisztikai objektum, amely a PowerPivot-kimutatás Értékek területén áll. Képletét a felhasználó hozza létre. Akkor ez olyan, mint a számított mező az Excel pivot táblájában, ugye Tanító bácsi? Így igaz, Pistike, de én ezt nem merem így mondani, mert a bővítménynek is van számított mezője és annak semmi köze a kimutatáshoz.
Az egyéni összesítés képletét a bővítmény a felhasználó által kiválasztott táblában tárolja és nem csak a PowerPivot-kimutatásban, de adatnézetben a tábla számítási területén is megjeleníti. Értéke a teljes táblára vonatkozik. Az egyéni összesítés képletében szerepelhet automatikus összesítés és másik egyéni összesítés is. Az egyéni összesítést létrehozhatjuk [1] a bővítmény ablakában, adatnézetben vagy [2] az Excel-ablakban, a PowerPivot-kimutatás készítése közben.
Először vegyük az adatnézetes létrehozást! Van egy táblánk „budapesti lakások”, amely tartalmazza a lakások tulajdonágait: városrész, kerület, cím, alapterület, ár. Hozzunk létre egyéni összesítést, amely tízezer forint pontossággal kiszámolja a lakások átlagos négyzetméter-árát.
Aktiváljuk a tárolására szánt táblát, majd a számítási terület egy celláját kell kiválasztanunk, ezután egérrel vagy az F2 billentyűvel elhelyezzük a kurzort a szerkesztőlécen. A deklaráció szintaktikája: <név><kettőspont><egyenlőségjel><képlet>. Tehát, átlag nm ár:=ROUND( SUM( [ár] ) / SUM( [alapterület] ) ; -4 ).
PowerPivot, egyéni összesítés képletének szintaktikája
A szerkesztés befejezése után a cellában megjelenik az egyéni összesítés értéke a teljes táblára vonatkozóan. A statisztikai érték formátumát nem csak a szalagon, de az objektum menüjéből is megadhatjuk. Ez a beállítás természetesen a kimutatásban is érvényesül majd. Az egyéni összesítés menüje a vágólap-műveleteken kívül, tartalmazza még a törlés, a feltételes formázás, a megjelenítést tiltó és a leírás megadására szolgáló parancsot. Az adatnézetben törölt egyéni összesítés a kimutatásból is törlődik.
PowerPivot, egyéni összesítés számformátuma
A Kezdőlap, Számítások, AutoSzum lista utasításaival az aktuális mezőt elemezhetjük a leggyakoribb statisztikai függvényekkel. Az automatikusan létrehozott képlet, az automatikus nevet is beleértve, szerkeszthető és így egy bonyolultabb egyéni összesítés alapja lehet.
A PowerPivot-mezőlistán csak az egyéni összesítések jelennek meg, de adat- és kapcsolatnézetben, ha a menüszalag Speciális lapján (Fájl, Váltás Speciális módra) bekapcsoltuk az Implicit mértékek megjelenítése vezérlőt, akkor az automatikus összesítések is látszódnak. Megkülönböztetésük nem okozhat problémát az automatikus összesítés neve és az utána álló színes, íves nyilacska miatt. A névkiegészítőben azonban már nincs nyilacska, van viszont egy görög szumma, de az egységesen mindkét típus előtt. Megkülönböztetésnek csak az automatikus összesítés automatikus neve marad. Ezért aztán ne csak az összesítés, hanem a neve is legyen egyéni!
PowerPivot, automatikus- és egyéni összesítések megjelenítése
Példánkat folytatva, kimutatással kell meghatározzuk az egyes kerületek átlagos négyzetméter-árának eltérését a budapesti átlagtól, tízezer forint pontosággal. A bővítmény ablakában adjuk ki a Kezdőlap, Kimutatás utasítást, majd a megjelenő panel segítségével, határozzuk meg az objektum helyét. Deklaráljunk a két sormezőt a mezőlistán: „városrész” és „kerület”, majd jelenítsük meg az egyéni összesítés szerkesztésére szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Új mérték… utasítással.
PowerPivot, egyéni összesítés létrehozása
Először a tárolásra szánt táblát, majd az egyéni összesítés nevét kell megadnunk. A Leírás mezőben megjegyzést fűzhetünk az objektumhoz. Ezután következik a képlet szerkesztése, amelyet egyenlőségjellel kell kezdenünk. A függvény és objektumnevek bevitelekor itt is rendelkezésünkre áll a névkiegészítő. Az fx feliratú vezérlővel a Függvény beszúrása panelt jeleníthetjük meg.
PowerPivot, egyéni összesítés, függvény beszúrása
A függvények nyolc kategóriába vannak sorolva: Dátum és idő, Matematikai és trigonometriai, Statisztikai, Szöveg, Logikai, Szűrő, Információs és Szülő/gyermek. Utóbbi a hierarchia-kezelő függvényeket tartalmazza. És mit keres az ampersand az első két kategória neve előtt Tanító bácsi? Valószínűleg redmondi Alex rákönyökölt a billentyűzetre, Pistike! Na és a NumberOfDigits miért nincs lefordítva? Azt meg lehet, hogy már nem fizette a Microsoft…
A bővítmény a lista alatt megjeleníti a kiválasztott függvény argumentumait és leírását is. Utóbbi azonos a névkiegészítőben olvasható ismertetővel. A függvényt dupla kattintással vagy az OK vezérlővel helyezhetjük el a képletben.
Az egyéni összesítés értéke a vizsgált terület lakásainak átlagos négyzetméter-ára és a budapesti átlagos négyzetméter-ár különbsége lesz.
PowerPivot, egyéni összesítés, példa
A képletekben szereplő SUMX függvénynek nincs a programban megfelelője. Az első argumentumával meghatározott tábla minden rekordjában kiértékeli a második argumentumával meghatározott kifejezést, majd az eredményeket összeadja. Az ALL függvény szintén a DAX specialitása. Az argumentumával meghatározott teljes táblát, vagy egy mező összes bejegyzését adja eredményül, tekintet nélkül a kimutatás elrendezésére és szűrőire. A képlet nem tartalmazza a lakások átlagos négyzetméter-árának kiszámítását, hanem szerepelteti az ezt az értéket eredményező „átlag nm ár” egyéni összesítést.
A szerkesztés befejeztével a Képlet ellenőrzése vezérlővel kérhetjük a kifejezés előzetes vizsgálatát. Az ellenőrzés megállapításai, a képlet mező alatt, egy az erre a célra beszúrt területen jelennek meg. A panel alsó részén álló Formázási beállítások vezérlői azonosak az adatnézetben megismert formázó-panel vezérlőivel.
A létrehozást követően az egyéni összesítés megjelenik a mezőlistán, a gazdatábla mezői után. Az egyéni összesítések módosítására és törlésére szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Mértékek kezelése… utasítással jeleníthetjük meg.
PowerPivot, egyéni összesítések kezelése
Akkor foglaljuk össze, Pistike! Igen, Tanító bácsi! A bővítményben három képleten alapuló objektumot tudunk létrehozni: [egy] számított mezőt a táblában, [kettő] automatikus összesítést és [három] egyéni összesítést a pivot táblában. Az automatikus összesítés a program statisztikai mezőjének, az egyéni összesítés a program számított mezőjének megfelelője a bővítményben. Az összesítéseket a PowerPivot hol megkülönböztetés nélkül mértéknek, hol megkülönböztetve implicit- és explicit mértéknek, hol mértéknek és egyéni összesítésnek nevezi. Jól mondtam, Tanító bácsi! Nagyon jól, Pistike!
margitfalvi.arpad@gmail.com