összeadás az Excelben - táblázatok
2020-09-26    Excel 2019
Miről van szó? Illetve miről lesz szó? Logikailag összetartozó táblázatok számainak összeadásáról. Konkrétan a háromdimenziós tar­to­mány kezeléséről, illetve az Adatok, Adateszközök, Összesítés paranccsal indítható modulról.
    A háromdimenziós tartomány több munkalap azonos tartománya. Például, az első negyedév adatait tartalmazó három munkalap B3:E7 tartománya: január:március!B3:E7.
háromdimenziós tartomány az Excelben
Készítsünk egy, a havi táblázatokkal azonos felépítésű táblázatot, amelyben a havi adatok összege áll majd! A legegyszerűbb, ha Ctrl + hú­zás­sal másolatot készítünk valamelyik lapról, módosítjuk a táblázat címét és töröljük a B3:E7 tartomány tartalmát.
háromdimenziós tartományt összesítő táblázat létrehozása
Most már csak a SZUM-os képlet hiányzik a háromdimenziós tartománnyal: =SZUM( 'január:március'!B3 ). Na jó, de hogy adom meg ezt? [1] Beírom az egyenlőség-jelet és a SZUM-ot, majd Tab-ot nyomok. [2] Rákattintok a január lap B3-as cellájára. [3] Lenyomom a Shift-et és rá­kat­tin­tok a március fülre. [4] Pipával vagy Ctrl + Enter-rel befejezem a szerkesztést. A második és a harmadik lépés felcserélhető.
    Hozzuk létre ismét az üres összesítő táblázatot! Kattintsunk a B3 cellára, de most ne fogjunk a képlet szerkesztéséhez, hanem in­dít­suk el az összesítő modult: Adatok, Adateszközök, Összesítés! Mind a többi statisztikai eszköz ez a modul sem csak összeadásra ké­pes. Az elvégzendő vizsgálatot a Függvény vezérlő listájából választhatjuk ki. A szokásos „függvény” az összeadás, ezt nem kell külön be­ál­lí­ta­nunk.
    Ezután [1] belekattintunk az Összesítés panel Hivatkozás mezőjébe, [2] kijelöljük a januári számokat és miután beírja a program a me­ző­be a tartomány hivatkozását [3] kattintunk a Hozzáadás vezérlőn. A hivatkozás átíródik a Melyik hivatkozás mezőbe, de a Hi­vat­ko­zás mező továbbra is aktív marad. Magyarul jöhet a februári számok kijelölése. A program intelligens, mert elegendő csak kattintani a február mun­ka­lap fülén és a modul felajánlja az előbbi kijelöléssel azonos tartományt. Ismét Hozzáadás, és így tovább. [4] Amikor már az összes tar­to­mányt hozzáadtuk a Melyik hivatkozás mezőhöz OK-t nyomunk.
az Összesítés panel az összeadandó számok tartományaival
A Hivatkozás mező mellett álló Tallózás… vezérlő azt jelzi számunkra, hogy az összesítendő táblázat egy másik munkafüzetben is áll­hat. Sőt! De még mielőtt rátérnénk a plusz szolgáltatásokra, kattintsunk rá az táblázat egy összegére!
konstansok az összesítő táblázatban
Ez bizony konstans, akarom mondani, állandó. Tehát az összeg nem fog változni, ha valamelyik tényezőjét módosítjuk! De ezen majd se­gí­tünk, csak haladjunk sorjában.
    Vegyünk egy másik példát. Van négy különböző munkafüzetben álló táblázatunk. A táblázatok oszlop- és sorcímkéinek sorrendje nem azonos, sőt maguk a címkék is eltérőek. Íme a táblázatok.
különböző munkafüzetekben álló táblázatok összesítése
És most Kedves Összesítés! Kérünk egy olyan egyesítő táblázatot, amelyben szerepel [1] minden egyedi oszlop- és sorcímke, [2] az össze­a­dan­dó számok és [3] az összegük! Utóbbi kiszámítását a cellában álló képlettel kérjük! És mindez egy ötödik munkafüzetben (ossze­si­tes.xlsx) álljon! Mást nem kérünk.
    Egy bénaság miatt a művelet indítása előtt meg kell nyitni az összes forrás-táblázat munkafüzetét! Az Összesítés panel Tallózás… pa­rancs­gomb­ja ugyanis nem megnyitja a kiválasztott fájlt, hogy ki tudjuk jelölni a táblázatot, hanem beírja a fájl elérési útvonalát a Hi­vat­ko­zás mezőbe… Kattintsunk egy üres munkalap A1-es cellájára és jelenítsük meg az Összesítés panelt!
Összesítés készítése feliratokkal és csatolással a forrás-adatokhoz
Adjuk meg a forrás-táblázatok tartományait! A Hozzáadás parancsgomb használata után minden esetben törölni kell a Hivatkozás mező tartalmát, különben nem tudunk átlépni a következő munkafüzetbe. Ne felejtsük el kipipálni A feliratokat vegye a csoport jelölő-négy­ze­te­it, mert ezzel a két vezérlővel utasítjuk a programot az egyesítő táblázat feliratainak elkészítésére. Természetesen csak akkor kér­het­jük ezt a szolgáltatást, ha a megadott tartományok tartalmazzák az oszlop- és sorcímkéket! A Legyen csatolva a forrásadatokhoz be­ál­lí­tás ha­tá­sá­ra a program az összeadandó számokat nem konstansként, hanem cella-hivatkozásként szerepelteti majd az egyesítő táb­lá­ban, ezzel biz­to­sít­va az adatok frissíthetőségét.
az Összesítő táblázat megjelenítési lehetőségei
Mivel az Összesítés eszköz formázás nélküli táblázatot hoz létre, nem árt néhány betű- és cellaformázással áttekinthetőbbé tenni az ada­to­kat! Az egyesítő táblázatban az összegeket SZUM-os képletek szolgáltatják. Egyetlen argumentumuk a felettük álló számok tar­to­má­nya.
    A munkalap jobb felső sarkában álló 1-es és 2-es vezérlőkkel a megjelenítést szabályozhatjuk. Ha csak az összegeket akarjuk látni, ak­kor az egyesre, ha a teljes táblázatot, akkor a kettesre kell kattintanunk. A táblázat jobb szélén álló +/- vezérlőkkel az egyes össze­gek té­nye­ző­it tudjuk elrejteni, illetve megjeleníteni.
    Miután elkészült az összesítés, biztosítanunk kell az egyestő tábla zavartalan frissíthetőségét. Ellenőrizzük a biztonsági beállításokat: Fájl, Beállítások, Adatvédelmi központ, Az Adatvédelmi központ beállításai… Külső tartalom, Munkafüzet-hivatkozások biztonsági be­ál­lí­tá­sai! De ez még nem elég, mert ez csak az általános beállítás! A konkrét itt található: Fájl, Információ, jobbra lent Fájlcsatolások szer­kesz­té­se, Indító rákérdezés…
az ÖSSZESÍT és a RÉSZÖSSZEG függvények első argumentuma
Összefoglalva: ez a MICROSOFT (!!!) szoftver rettenetesen BIZTONSÁGOS!!!
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzetek letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com