Excel morzsák
koko
ELSŐ LÉPÉSEK
a táblázat, a táblázat-kezelő program, a munkafüzet...
...szerkesztése, befejezése, módosítása, felülírása
feltöltés azonos adatokkal, sorszámozás, automatikus kiegészítés...
a fókusz áthelyezése, billentyű-parancsok, ugrás...
sorok, oszlopok, tasrtományok, munkalapok...
KÉPLETEK
hivatkozás-típusok, a képlet szerkesztése
képletek tömbös kiértékelése
a tömbképlet létrehozásának lépései és függvényei
ADATBÁZIS-TÁBLÁZAT
az Excel táblázathoz kapcsolódó műveletek
összegsor, RÉSZÖSSZEG függvény, számított mező
AB.MIN, AB.MAX, AB.MEZŐ, AB.DARAB, AB.DARAB2, AB.SZUM...
ÖSSZEADÁS
képlet-szerkesztés nélkül használható modulok
SZUM, ÖSSZESÍT, RÉSZÖSSZEG, SZUMHA, SZUMHATÖBB...
az Adatok, Adateszközök, Összesítés modul használata
az Adatok, Tagolás, Részösszegek modul használata
változó méretű tartomány, rangsor-szakasz, minden n. szám
DÁTUM ÉS IDŐKEZELÉS
szintaktikai szabályok, frissülő objektumok, műveletek
ÉV, HÓNAP, NAP, DÁTUM, DÁTUMÉRTÉK, ÓRA, PERCEK, MPERC...
KALK.DATUM, HÓNAP.UTOLSÓ.NAP, KALK.MUNKANAP...
TÖRTÉV, DÁTUMTÓLIG, egyéni megjelenítés, feltételes formázás...
FÜGGVÉNYEK
DARABÜRES, DARAB2, DARAB, DARABTELI, DARABHATÖBB
MAX, MIN, MAXHA, MINHA, NAGY, KICSI, MEDIÁN, RANG.EGY...
a SZÁZALÉKRANG és a PERCENTILIS függvények
CSONK, INT, KEREKÍTÉS, KEREK.LE, KEREK.FEL, TÖBBSZ.KEREKÍT...
a MÓDUSZ.EGY és a MÓDUSZ.TÖBB függvények
feltétel-rendszer, egymásba ágyazás, tömbös kiértékelés
típus-feladatok megoldásán keresztűl
a KERES, az FKERES és az INDEX összehasonlítása
AZ ADATBEVITEL SZABÁLYOZÁSA
a cella tartalmának meghatározása feltétellel
korlátozás az elfogadható cella-tartalmak deklarálásával
logikai eredményt adó ellenőrző kifejezés létrehozása
PIVOT TÁBLA
a pivot tábla felépítése és elemeinek funkciója
több mező azonos pivot tábla területen
a pivot tábla létrehozásának lépése
a mezőhalmozás műveletei
a pivot tábla speciális statisztikai értékei
a pivot tábla tételeinek rendezése és csoportosítása
tételek szelektálása lista segítségével a pivot táblában
felhasználói képleten alapuló objektumok a pivot táblában
tételek feltététellel való szelektáklása a címkéjük alapján
tételek feltététellel való szelektáklása végösszegük alapján
számítások a pivot tábla érték mezőjének eredményeivel
a pivot tábla másolása, a pivot cache tulajdonságai
margitfalvi.arpad@gmail.com